ատեան

ատեան

Dasnabedian 1995: 419

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Acrostiche 6,22
tribunal

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՏԵԱՆ — (ատենի, ից.) NBH 1 0334 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c գ. Տեղի կամ ժողովարան դատաստանի. բեմ. հրապարակ. դատաստան. եւ Նոյն ինքն ժողովն դատողաց. բազմութիւն ժողովելոց. ... Որպէս յն. κριτήριον tribunal եւ judicium… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՐԱՊԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0136 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 14c գ. ἁγορά forum πλατεῖα platea ἅμφοδον bivium γυμνάσιον gymnasium δημόσιον publicum. Արձակավայր ʼի մէջ քաղաքի, որպէս եւ պալատան. վաճառանոց. փողոց. պողոտայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԵՄ — (ի, աց,) NBH 1 480 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c գ. ԲԵՄ որ եւ ԲԵՄԲ. βῆμα (լծ. եւ եբրչ բամա, պամա) tribunal, suggestus Ատեան, կամ բարձր տեղի ատենի. աթոռ դատողական. ... *Պիղոտոս ... ած զՅիսուս արտաքս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՈՉԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1116 Chronological Sequence: 10c, 12c գ. ἑκκλησία Տեղի կոչման. ատեան. ժաղովարան. Եկեղեցի. (զի յն. էլքքլիսի՛ա, է արտակոչութիւն, հրաւէր.) *Եւ զմիւսն հերքեալ արտաքսեսցուք ʼի սրբումն կոչարանէ: Եզակի քառեակ թուով միայն ʼի սրբումն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՆԴԻՍԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0044 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 13c ա. ἁγωνιστήριον locus certaminis θέατρον theatrum, spectaculum βουλευτήριον praetorium, concio. Տեղի հանդիսի. ատեան. մրցարան. ասպարէս, տեսարան. տեսլարան. ժողովարան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԿԱԼ — (ի, աւ.) NBH 1 0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. παντοκράτωρ omnitenens (թարգմանի ըստ լտ. եւ omnipotens ) Որ զամենայն իբրեւ ʼի բռին կալեալ ունի տիրապէս. ամենիշխան. ամենատէր. ինքնակալ ինքնակալաց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԷՆԱԽՏԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 0069 Chronological Sequence: 5c ա. Ամենայն ախտիւք լի. *Յամէնախտալից ատեան մատուցանել զիմ հիւանդացեալ հոգւով որդի. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՉԱՌ — ( ) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ἁπροσωπολήπτης, ἁδέκαστος non accipiens personam vel munus, ἁπότομος severus Որ ոչն աչառէ. անակնառու. որ չառնու ակն. անկաշառ. արդարակորով. անխտիր. անխնայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՊԱՐԷՍ — (սի, սաց կամ սից.) NBH 1 0316 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 14c ԱՍՊԱՐԷԶ ԱՍՊԱՐԷՍ ἰπποδρόμος, στάδιον , κίρκος, παραδρομή, διάστημα cursus equorum, stadium, circus, intervallum պ. թսփէրիյզ ... եւն. Ըստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՏԵՆԱԿԱԼ — (ի, աց.) NBH 1 0335 Chronological Sequence: Early classical, 14c ա.գ. σύνεδρος consessor Իշխան ʼի թուոյ բազմելոցն յատենի, իբր դատաւոր, խորհրդական, դպիր. *Երթեալք յատեանս ատենակալաց. Դտ. ՟Է 10: *Այր ʼի խորհրդականաց ատենակալաց. Եւս. քր. ՟Ա:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՏԵՆԱՀՐԱՇ — ( ) NBH 1 0335 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ուր իցէ ատեան մեծ եւ զարմանալի. կամ Հրաշալի ատենախօսութեամբ. *Արիաբար յատենահրաշ ʼի պատերազմին յանձն առեր զքարկոծումն. Գանձըն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.